วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ชนะขาดลอย


ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ชนะขาดลอย

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. แยกตามหมายเลขผู้สมัคร

ตารางแสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. แยกตามหมายเลขผู้สมัคร
อันดับรูปหมายเลขชื่อ - นามสุกลพรรคคะแนน
1ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 16ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรพรรคประชาธิปัตย์435,401
2พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ9พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญพรรคเพื่อไทย367,369
3พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 11พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสผู้สมัครอิสระ55,183
4นายสุหฤท สยามวารา 17นายสุหฤท สยามวาราผู้สมัครอิสระ26,628
5นายโฆษิต สุวินิจจิต 10นายโฆษิต สุวินิจจิตผู้สมัครอิสระ8,639
6นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง 6นายสัณหพจน์ สุขศรีเมืองผู้สมัครอิสระ5,394
7นายสุขุม วงประสิทธิ์19นายสุขุม วงประสิทธิ์ผู้สมัครอิสระ4,440
8นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล8นายสุเมธ ตันธนาศิริกุลผู้สมัครอิสระ2,128
9นายวิละ อุดม 1นายวิละ อุดมผู้สมัครอิสระ1,812
10นายจำรัส อินทุมาร 15นายจำรัส อินทุมารผู้สมัครอิสระ1,002
11นายวศิน ภิรมย์ 13นายวศิน ภิรมย์ผู้สมัครอิสระ986
12ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ3ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญผู้สมัครอิสระ881
13นายประทีป วัชรโชคเกษม 14นายประทีป วัชรโชคเกษมผู้สมัครอิสระ648
14นายโสภณ พรโชคชัย 4นายโสภณ พรโชคชัยผู้สมัครอิสระ548
15กฤษณ์ สุริยผล 20กฤษณ์ สุริยผลผู้สมัครอิสระ487
16นางจงจิตร์ หิรัญลาภ 12นางจงจิตร์ หิรัญลาภผู้สมัครอิสระ454
17นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ 7นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ผู้สมัครอิสระ451
18นายสมิตร สมิทธินันท์ 5นายสมิตร สมิทธินันท์ผู้สมัครอิสระ447
19นายวรัญชัย โชคชนะ 2นายวรัญชัย โชคชนะผู้สมัครอิสระ383
20นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์18นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ผู้สมัครอิสระ273
21นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์21นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ผู้สมัครอิสระ245
22พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน 25พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธินผู้สมัครอิสระ118
23นายวิทยา จังกอบพัฒนา 24นายวิทยา จังกอบพัฒนาผู้สมัครอิสระ107
24นายศุภชัย เขษมวงศ์22นายศุภชัย เขษมวงศ์ผู้สมัครอิสระ100
25 นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์23นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ผู้สมัครอิสระ26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น