วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขันโตก ชะลอมยักษ์ ชะลอมใหญ่ วัดม่วง อ่างทอง


ขันโตก ชะลอมยักษ์ ชะลอมใหญ่ วัดม่วง อ่างทอง
ชะลอมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นชะลอมใหญ่ที่สร้างจากไม้ไผ่ หรือว่าสานจากไม้ไผ่ ซึ่งชะลอมถือว่าเป็นของที่ชาวบ้านภาคกลางแถวอ่างทอง อยุธยา จักสานกันมาตั้ังแต่โบราณกาลแล้ว ชะลอมเป็นเครื่องจักรสานที่นำมาใส่ข้าวของ ผลไม้ ต่าง ๆ ในงานพิธีสำคัญเช่น วันพระออกพรรษา วันเข้าพรรษา หรือใช้ในพิธีเรียกขวัญข้าว ซึ่งขนมนมเนย ผลไม้ ข้าวปลาอาหาร มาถวายแด่แม่โพสพในแปลงนาของตนเอง

วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เนื่องจาก ท่านเจ้าอาวาส พระครูสุภัทรพระครูเขตสุนทรจะจัดงานฉลองสมโภช เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาเบิกพระเนตร  หลวงพ่อพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ (พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก) ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 95 เมตร  โดยไฮไลท์ของงานได้มีการจัดทำชะลอมยักษ์ซึ่งฐานชะลอมเป็นขันโตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก   


 โดยชะลอมสื่อถึงว่า จังหวัดอ่างทองเป็นศูนย์จักรสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นสินค้า 0TOP ของจังหวัดอ่างทอง   ส่วนขันโตกเป็นตัวแทนของภาคเหนือเนื่องจากท่านเจ้าอาวาส พระครูสุภัทรเขตสุนทร เป็นคน จ.เชียงใหม่  ขนาดของชะลอมกว้าง 4 เมตร 9 นิ้ว สูง 6 เมตร 9 นิ้ว ส่วนขันโตกรอบวงกลม กว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นชะลอมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และจะมีการนำชะลอมใบจิ๋วมาแทนซองผ้าป่า เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำบุญ เมื่อจะทำบุญก็ให้ใสปัจจัยลงในชะลอมเล็กและตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับโยนชะลอมใส่รวมในชะลอมยักษ์ นับว่าเป็นที่ตื่นตาของญาติโยมที่เดินทางมาสักการบูชาหลวงพ่อ  ปัจจุบัน วัดม่วง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีผู้คนรู้จักเป็นจำนวนมากรวมไปถึงชาวต่างชาติ เพราะเป็นวัดที่มีองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น